Email Server

 • Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.
 • Chức năng Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail
 • Luôn có các máy chủ định tuyến và dự phòng SMTP trong trường hợp email không gởi được
 • Cho phép tùy chỉnh và thiết lập dung lượng lưu Email cho từng Mailbox
 • Cho phép cấu hình Catch All để sử dụng Mail-Offline
 • Có thể tùy chỉnh và kiểm soát lưu lượng Email giao dịch
 • Hỗ trợ chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys làm tăng độ tin cậy cho địa chỉ email
 • Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL
 • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 525.600
  Mail Economy #1

  50,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 5 GB
  • Địa chỉ email: 5
  • Email forwarder: 5
  • Mail list: 1
  • Parked-domains: 0
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký

  Mail Economy #2

  100,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 10 GB
  • Địa chỉ email: 20
  • Email forwarder: 20
  • Mail list: 2
  • Parked-domains: 0
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký

  Mail Server #1

  180,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 20 GB
  • Địa chỉ email: 50
  • Email forwarder: 50
  • Mail list: 3
  • Parked-domains: 0
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký

  Mail Server #2

  300,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 50 GB
  • Địa chỉ email: 100
  • Email forwarder: 100
  • Mail list: 10
  • Parked-domains: 2
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký

  Mail Server #3

  450,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 100 GB
  • Địa chỉ email: 200
  • Email forwarder: 200
  • Mail list: 15
  • Parked-domains: 3
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký

  Mail Server #4

  600,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 190 GB
  • Địa chỉ email: 300
  • Email forwarder: 300
  • Mail list: 20
  • Parked-domains: 5
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký

  Mail Server #5

  750,000

  / Tháng

  • Dung lượng: 220 GB
  • Địa chỉ email: 499
  • Email forwarder: 499
  • Mail list: 40
  • Parked-domains: 7
  • Mã hóa SSL:
  • Spamassassin & Kaspersky:
  • Catch all:
  • SPF / DKIM / DomainKeys:
  • Backup SMTP:

  Đăng ký